Prace naukowe o autorce:

  1. Mariola Kaczmarek, Marta Fox-próba monografii. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Bożeny Pietrzyk. Kraków 2004. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Studia zaoczne.

  2. Beata Nowicka, Recepcja twórczości Marty Fox na tle współczesnej powieści dla dziewcząt. Praca magisterska napisana pod kier. Prof. Dr hab. Jadwigi Koniecznej. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Łódź 2008, nr albumu 119423.

  3. [Rozdz. Kobieta wobec siebie:] W: Janusz Hurnik, Kobieta wobec świata, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 2003 [doktorat]

  4. Lena Huras, nr albumu 52661, Barwy kobiecego życia w powieści Marty Fox Święta Rito od Rzeczy Niemożliwych. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem naukowym dr. Janusza Hurnika, Częstochowa 2010. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Wydział Filologiczno-Historyczny. Instytut Filologii Polskiej.

  5. Weronika Górska, nr albumu 220684, Poczwarki pod mikroskopem. Polska kobieca powieść inicjacyjna po 1989 roku. Praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym prof. Marka Pytasza. Katowice 2010. Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I.Opackiego. Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji.

  6. Natalia Jamnicka, nr albumu to 112874, Problemy współczesnej młodzieży na podstawie wybranych powieści Marty Fox ( Magda.doc, Paulina.doc, Iza Anoreczka). Praca napisana pod kierunkiem dr Elżbiety Marii Stoch. Lublin 2011. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, kieunek: Pedagogika, specjalizacja: rodzinna.

  7. Marta Kucza, Obraz współczesnej młodzieży polskiej na przykładzie prozy Marty Fox, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych.

  8. Monika Elżbieta Budzińska, Twórczość dla młodzieży Marty Fox. Próba monografii. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Stasnisława Fryciego. Nr albumu: 119057. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Wydział Humanistyczny. Kierunek: Filologia Polska. Łódź 2011.

  9. Zofia Hołyst, Motyw przemocy wobec dzieci w powieściach Marty Fox. Praca licencjacka napisana w Kolegium Licencjackim w Biłgoraju pod kierunkiem dr Ewy Dunaj. Nr albumu: 232678. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Humanistyczny. Kierunek: Filologia polska z historią. Lublin 2012.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2017 Marta Fox