Druk w antologiach

1. Wiersze drapieżne i prowokujące. Od Maryli Wolskiej do Jolanty Baziak. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył Stefan Pastuszewski, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1999.

2. Do Lado Dos Ollos, Arredor da poesia, entrevistas con 79 Poetas do Mundo, Edicions do cumio, 2001.

3. Żywe oczy wiersza/ Augen des Gedichts, Wydawnictwo Organon, Zielona Góra 2001.

4.. „Wo die Bucher vom Himmel fallen”. Polnische Kinder – und Jugendliteratur der 90er Jahre,Villa Decius, SK  Stiftung Kultur 2000.

5. Gorączka. Opowiadania wyuzdane. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza. Warszawa 2007.

5. Polska poezja miłosna, antologia. Wybór wierszy Klaudia Baranowska, Marzena Baranowska, Wydawnictwo Martel, Kalisz 2012.

6. Marta Fox, Poeta od placków ziemniaczanych. [W:] Światy poetyckie Stanisława Krawczyka. Pod redakcją Mariana Kisiela i Pawła Majerskiego. Wydawnictwo Naukowe "Śląsk". Katowice 2014.

7. Marta Fox, Historia jednego autografu. [W:] Zachwyt i rozpacz. Wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Wybór, redakcja i opracowanie Agnieszka Papieska. PWN, Warszawa 2014.

8. Każdego dnia. Zbiór opowiadań. Wydawnictwo Salwador. Kraków 2014.

9. Most przez czas. Listy do prawnuka. Wydawnictwo Stapis. Katowice 2016

 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2017 Marta Fox